Get Adobe Flash player

Contacta'ns

Inici Què oferim Atenció psicopedagògica

Atenció psicopedagògica


L'estimulació en els primers anys de vida de l'infant sovint redueix el temps d'aprenentatge, i prepara al nen a afrontar les possibles necessitats educatives amb què es pugui anar trobant al llarg de la seva vida.

En etapes posteriors, quan l'alumne es topa amb diversos obstacles que li dificulten l'aprenentatge, ens centrem en analitzar com treballa, com es relaciona amb l'entorn, com es sent, i amb tota aquesta informació l'acompanyem pels processos on presenta més dificultats, ajudant-lo a trobar i a aprendre estratègies i tècniques que li permetin continuar avançant en la construcció d'aprenentatge.

Així doncs, a nivell psicopedagògic ens centrem principalment en el treball a nivell de l'estimulació precoç des del naixement fins als 6 anys, i en la intervenció psicopedagògica en les dificultats d'aprenentatge que el nen pugui anar-se trobant:

• Estimulació precoç: conjunt de mitjans, tècniques i activitats que potencien les capacitats motrius, sensorials, congnitives i socials de l'infant en un context enriquidor, estimulant, càlid i segur.

• Intervenció psicopedagògica individualitzada: dirigida a alumnes amb dificultats d'aprenentatge i/o amb retard de desenvolupament que necessiten una ajuda, un suport, ja sigui de manera puntual, en algun aprenentatge concret com per exemple en l'aprenentatge de la lectoescriptura, o en l'adquisició de conceptes matemàtics bàsics, o un suport de manera més continuada perquè l'alumne presenta un retard en el seu desenvolupament congnitiu.